Fjärrvärme har en låg miljöpåverkan och finns i begränsad omfattning i några av kommunens mer tätbebyggda områden.

Fjärrvärmen i Kungsbacka tätort levereras av Statkraft och av Eksta i Åsa, Kullavik, Fjärås, Vallda och Onsala.

Fördelen med fjärrvärme är att det är enkel teknik, som gör den billig att installera och underhålla. Utrustningen har relativt lång livslängd och dessutom är det mycket bekvämt och ett av de bästa alternativen ur miljösynpunkt.

Ansluta sig till fjärrvärme

Om du kan ansluta till fjärrvärme beror på var ditt hus ligger. Detta kan du kolla med Statkraft som ansvarar för Kungsbackas fjärrvärmenät.

Risk för fuktskador

Tänk på att om du tar bort din olje-, ved- eller pelletspanna minskar ventilationen betydligt. Därför är det viktigt att se till att det finns bra ventilation och att regelbundet kontrollera om det finns tecken på fuktskador.