Med stigande elpriser är det fler som intresserar sig för att på egen hand producera el. Du kan exempelvis välja att bygga ett vindkraft själv.

Vindkraft som inte kräver bygglov

Du kan bygga ett eget vindkraftverk som är max 20 meter högt och har en vingdiameter på max tre meter utan bygglov, men du måste anmäla det till oss.

Tänk på att det är bra om du pratar med dina grannar och tänker på hur du placerar vindkraftverket, så att det inte orsakar buller eller stör omgivningen.

Ett vindkraftverk får inte placeras på en byggnad eller närmare fastighetsgränsen än verkets höjd och du måste göra en anmälan till kommunen.

Vindkraft som kräver bygglov

Ett vindkraftverk som är 20-50 meter högt eller har en vingdiameter på över 3 meter kräver bygglov.

Stora vindkraftverk kräver anmälan eller tillstånd

Vindkraftverk som är högre än 50 meter är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även om två eller fler verk ska stå tillsammans omfattas verksamheten av anmälningsplikt. Du behöver anmäla detta till oss.

Miljöfarlig verksamhet

För riktigt stora verk eller om många vindkraftverk ska stå tillsammans krävs tillstånd.

Köpa vindkraftsandelar

Att köpa vindkraftsandelar är en viktig investering. Men tänk samtidigt på att detta inte innebär att du kan slösa på elström. Miljömässigt måste vi öka elproduktionen och minska vår användning.