Tvätta bilen rätt

Bästa sättet att tvätta bilen utan att skada miljön är i en fordonstvätt. Tvättar du bilen på gatan rinner skadliga ämnen som olja, metaller och kemikalier ut i marken och vattnet.

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

Varje år görs cirka 15 miljoner biltvättar på gatan som bidrar till att cirka 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i våra känsliga vattendrag, sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för både människa och miljö och svåra eller omöjliga för naturen att bryta ner.

Det är allas ansvar att göra vad vi kan för att motverka skadliga utsläpp av kemikalier.

Tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall

Välj att tvätta bilen i biltvätt eller Gör-Det-Självtvätt, som tar hand om tvättvattnet. I stora biltvättar renas tvättvattnet från föroreningarna, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket för ytterligare rening.

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

När du tvättar bilen använd miljömärkta bilvårdsprodukter, med mindre negativ påverkan på miljön. När du väljer en automattvätt ingår alla kemikalier som behövs vilket sparar både tid och pengar.

Kemikaliesvepet (Naturskyddsföreningen) Länk till annan webbplats.

Bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta innehåller ofta starka lösningsmedel. Kallavfettning, är en petroleumbaserad kemikalie, löser upp vägsalt, olja och asfaltsfläckar på bilen. Om du fultvättar du bilen med kallavfettning kan tvättvattnet orsaka fiskdöd.

Tvätta inte bilen på gatan

Många tror att de sparar pengar på att ”fultvätta” bilen hemma på gatan. Det är miljön som betalar priset där vi bor, där barn leker och vid våra badplatser. När du tvättar bilen på gatan rinner smutsen som innehåller både oljerester och tungmetaller ner i rännstensbrunnar och vidare ut till bäcken, sjön eller havet.

Kan du inte köra till en fordonstvätt, är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på din egen gräsmatta. Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i vattendrag, sjöar och hav. Biltvätten ska aldrig göras i vattenskyddsområde.