Du som bor i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

För att kunna söka kommunalt bostadstillägg ska dina utgifter överstiga inkomsterna.

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka det kommunala bostadstillägget om du har:

  • beslut om bostad med särskild service inom Individ & Familjeomsorgs verksamhet och bor i ett av Kungsbacka kommuns boenden. Du ska alltså hyra din bostad på boendet.
  • sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.

Om du är gift eller registrerad partner ska din maka, make eller partner också fylla i ansökan.

Beslutet gäller tolv månader

Vi meddelar beslutet via brev och det gäller för tolv månader. Därefter måste du själv ansöka igen. Om dina inkomstuppgifter och boendekostnader förändras under den tid du blivit beviljad måste du meddela oss, för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Vi återbetalar inte belopp lägre än 100 kronor.

Vi beviljar bostadstillägget max två månader bakåt i tiden inklusive den månad ansökan kommer in.

Utbetalning av kommunalt bostadstillägg

Kommunen använder sig av Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Det innebär att pengarna betalas direkt till ditt konto om du anmäler det till Swedbanks kontoregister.

Har du inte har något konto registrerat via SUS kan du även lösa in utbetalningen via en bankavi som du får hem i brevlådan.

Om du inte har ditt konto registrerat via SUS besök Swedbanks hemsida.