I Kungsbacka kommun finns läger för dig som är barn och ungdom och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här kan du träffa andra unga i samma situation och prova på nya aktiviteter.

Vem kan delta i våra läger?

Du som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempel adhd, Aspergers syndrom eller högfungerande autism kan delta i läger. Tanken är du ska ha en rolig och givande tid under lägertiden, och att det ska avlasta föräldrar och anhöriga.

Många olika aktiviteter

På våra läger kan du till exempel spela spel, se på film och vara med på frilufts- och kulturaktiviteter.

Helg- och lovläger i Vallda och Onsala

Vi har helg- och lovläger på två lägergårdar i Vallda och Onsala fredag till söndag. Helgläger är var fjärde helg under skolterminen och det finns plats för två till sex barn. Lovläger är måndag till torsdag. Grupperna är indelade efter ålder.

Dagläger varannan lördag

Dagläger är för dig som vill åka på läger, men inte vill sova över. Lägret finns centralt i Kungsbacka och är i grupp. Lägret är varannan lördag under skolterminen. Dina vårdnadshavare hämtar och lämnar dig.

Gaming-gruppen för unga som gillar datorspel

Gaming-gruppen är ett dagläger i grupp och en trygg mötesplats för dig som:

  • är ung och är intresserade av TV- och datorspel, gaming, brädspel och andra typer av spel
  • har en problematik som hemmasittare.

Här kan du möta andra med samma intresse, undvika att vara ensam, stärka din självkänsla och få ett större nätverk. Det finns två grupper som är indelade efter ålder. Varje grupp har sex till åtta deltagare.

Vardagsutökning för barn som behöver extra stöd

Vardagsutökning är ett läger för dig som behöver individuella aktiviteter eller till dig som behöver mycket stöd. Lägret finns på Smarholmen och är öppet vardagar under skolterminen. Det finns plats för fyra deltagare, med eller utan övernattning.

Trygghet och sammanhang

Vi som leder lägren har flera års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi strävar efter en jämn könsfördelning av personalen. Vi strävar också efter att samma personal ska arbeta i samma lägergrupp för att ge trygghet och sammanhang för dig som deltagare.

Så ansöker du till läger

Vill du vara med på läger? Ansök via e-tjänsten. Om du är över 15 år kan du ansöka själv. När du har ansökt bedömer socialsekreteraren utifrån dina behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), om du kan delta. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315