På ett korttidshem i Kungsbacka kan du som har en funktionsnedsättning byta miljö för en stund och utveckla dig inom något i en miljö som liknar ditt hem, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Korttidshem

Du som har en funktionsnedsättning kan få plats på ett korttidshem som är en tillfällig vistelse utanför hemmet. Korttidshem beviljas enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS och i vissa fall enligt socialtjänstlagen, SoL.

Att få plats på ett korttidshem kan handla om att du behöver miljöombyte, rekreation eller att föräldrar eller en närstående i din familj behöver avlastning.

I Kungsbacka finns tre korttidshem

Kungsbacka kommun har tre korttidshem, Skogsallén, Tölö och Kyvik. Du kan inte välja korttidshem utan det är verksamheten som bedömer vilken plats som ger dig bäst stöd utifrån dina individuella behov. Om dina behov förändras kan du bli erbjuden plats i en annan verksamhet.

Aktiviteter inne och ute

På korttidshemmet finns olika aktiviteter efter dina behov. Det kan vara promenader, utflykter i närområdet, pyssel, film eller någon form av avkoppling.

När du har fått plats på korttidshem

När du har fått en plats planerar vi tillsammans hur din korttidsvistelse ska vara. Det gör vi bland annat med hjälp av en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha det under tiden som du vistas hos oss.

När du börjar på korttidshem startar du med en inskolningsperiod. Då får du möjlighet att lära känna personalen och bli bekant med den nya miljön. Hur det går till och praktisk information får du när du börjar.

Det är vanligt att vara på korttidshem vardagar efter skolan eller fritids, daglig verksamhet eller korttidstillsyn, och ibland på helgerna. Många som har vistelse på korttidshem sover över och åker därifrån till skolan på morgonen.

Vem jobbar på korttidshemmet?

Stödassistenter och stödbiträde arbetar på korttidshem. De flesta har lång erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning och har kompetens inom lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Varje korttidshem har en metodutvecklare som ger stöd till personalen i pedagogiska frågor.

Det finns också koordinatorer som ger stöd till personalen i planeringen av den tid som du ska vistas på korttidshemmet. Det är koordinatorn som tar första kontakten med dig när du har fått ditt beslut om korttidsvistelse.

Kostnadsfri omsorg

Omvårdnaden på korttidshemmet kostar ingenting men du betalar en avgift per dygn för maten du äter. Du behöver inte betala för sängkläder och handdukar. Du tar själv med dig hjälpmedel och personliga saker.

Resor till korttidshem

Resor till och från korttidshemmet ordnar du själv. Du kan ansöka om skolskjuts och färdtjänst.

Mediciner

Om du tar mediciner blir du kontaktad av en sjuksköterska. Tillsammans med personalen planerar vi vilket stöd som du vill ha.

Så här ansöker du om korttidsvistelse

Du ansöker om korttidshem via e-tjänsten. Ungdomar som är över 15 år kan ansöka själva. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka.

Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats..

Vi arbetar skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315