På ett korttidshem i Kungsbacka kan du som har en funktionsnedsättning byta miljö för en stund och utveckla dig inom något i en miljö som liknar ditt hem, samtidigt som dina anhöriga får avlastning.

Korttidshem för vuxna

I ett korttidshem för vuxna kan du byta miljö för en stund och utveckla dig inom något. Du kan bo i ett korttidshem regelbundet eller när du har akuta behov.

Korttidshem för barn, ungdomar och unga vuxna

I ett korttidshem för barn eller ungdomar är du i en miljö som liknar ditt hem och som är anpassad till dina behov. Vi jobbar strukturerat och använder oss av olika scheman och hjälpmedel som passar dina behov. Vi har också rutiner för rum, tid och färg.

Avlastning för föräldrar

Som förälder kan du får avlastning samtidigt som ditt barn får stimulans och miljöombyte.

Delta på aktiviteter

På korttidshemmet bor du i ett eget rum och det finns personal som ger stöd och omsorg dygnet runt. Vi ordnar också olika aktiviteter, som till exempel att:

  • åka och bada
  • spela spel
  • lyssna på musik
  • spela fotboll.

Vi tar hand om vård och mediciner

Vi är barnsjuksköterskor som tar hand om dina medicinska behov på korttidshemmet. Det innebär att vi hanterar dina läkemedel och ger råd och stöd i medicinska frågor till både anhöriga och personal.

Tre korttidshem

Kungsbacka kommun har tre korttidshem för barn, ungdomar och unga vuxna:

  • Skogsalléns korttidshem har plats för fem personer. Korttidshemmet förbereder dig för att flytta hemifrån till ett självständigt liv. För oss är det viktigt att bemöta varje person med respekt och integritet.
  • Kyviks korttidshem har åtta platser för barn och ungdomar under 18 år.
  • Tölö korttidshem har fyra platser för ungdomar och vuxna över 18 år.

Kostnadsfri omsorg

Omvårdnaden på korttidshemmet kostar ingenting. Däremot betalar du en avgift per dygn för maten du äter varje dag. Du behöver inte betala för sängkläder och handdukar. Du tar själv med dig hjälpmedel och personliga saker.

Resor till och från korttidshemmet ordnar du själv. Är du barn eller ungdom tar du med dig egna fickpengar till aktiviteterna.

Så här ansöker du om korttidshem

Du ansöker om korttidshem via e-tjänsten. Ungdomar som är över 15 år kan ansöka själva. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315