Du som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning kan bo i en stödfamilj för att få miljöombyte och stimulans. Samtidigt kan dina anhöriga få avlastning.

Omvårdnaden hos stödfamiljen kostar ingenting. Däremot betalar du en avgift per dygn för maten du äter. Sängkläder och handdukar får du hos stödfamiljen. Hjälpmedel och dina personliga tillhörigheter ska du själv ta med dig.

Resor till och från stödfamiljen ordnar du själv. Det är också bra att ha med sig fickpeng.

Så här ansöker du om stödfamilj

Ansök om om stödfamilj via e-tjänsten. Ungdomar över 15 år kan ansöka själva. En god man, förvaltare eller anhörig kan också hjälpa dig att ansöka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet utifrån ditt behov och de lagar som gäller, som till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar sedan skyndsamt med att ge dig ett svar på din ansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Vill du bli stödfamilj?

Här kan du läsa mer om vad du gör som stödfamilj och hur du anmäler ditt intresse.
Bli stödfamilj

Telefontider Funktionsstödsenheten

Måndag-fredag 1315

Fler sidor