Avbrott från gymnasiet

Ungdomar som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning riskerar i många fall att hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Därför har kommunen att ansvar att hjälpa dig som är 16-20 år med en väg framåt.

Vi vill att du ska ha möjlighet att utvecklas och växa efter dina behov, förutsättningar och mål. Vi hjälper dig att hitta vägen dit, i form av vägledning eller andra insatser.

Kommunalt aktivitetsansvar

Enligt skollagen har alla kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år. Det innebär att kommunen har skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomar som hoppar av gymnasiet är sysselsatta och erbjuda dem lämpligt stöd.

Kontakta oss

Du, eller någon närstående till dig, kan kontakta oss via vår e-tjänst, via mejl eller telefon för att få mer information. Uppgifterna du lämnar använder vi bara för att kunna kontakta dig.