Du som elev ska kunna känna dig trygg på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. På skolan vill vi ha ett arbetsklimat där alla trivs och behandlar varandra med respekt.

Ordningsregler

Alla elever har rätt till trygghet och studiero när de studerar. Vi arbetar förebyggande för att det ska vara en god studiemiljö i skolan.

Rektorn ansvarar för att ta fram ordningsregler för sin skolenhet. Reglerna kan till exempel innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid. Ordningsreglerna för din skolenhet hittar du på Vklass.

Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt diskriminerings- och skollagen måste alla skolenheter ha en plan med vilka åtgärder som behövs för att förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Planen ska skrivas om varje år av ansvarig rektor för respektive skolenhet tillsammans med en arbetsgrupp som består av lärare, elever och representanter från elevhälsan.

Tabellen listar skolenheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling

Skolenhet

Dokument

Enhet 1

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 248.7 kB.

Enhet 2

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 352.7 kB.

Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 210.7 kB.

Enhet 4

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 240.6 kB.

Enhet 5

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 419.2 kB.

Enhet 6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 273.8 kB.

Enhet 7

Arbete pågår med att ta fram aktuell plan för skolenheten

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall.

Olycksfallsförsäkring