Få återkoppling på din idé från dem du vill förbättra för.

Det viktigaste med en prototyp är att få återkoppling på din idé. Då blir det lättare att undersöka en tänkbar lösning, att väga fördelar och nackdelar mot varandra och att upptäcka brister och fallgropar tidigt innan den förverkligas.

Håll prototypen enkel och lite ofärdig, det underlättar för testpersonen att ge feedback. Det viktiga med prototypen är att den ska starta ett samtal med din användare. Det är bättre att lägga tid på att testa idén tillsammans med dem som ska använda lösningen och använda deras återkoppling till att justera prototypen.

Steg

  1. Börja med att hitta några användare och bestäm hur och var du ska testa. Ska du fånga personer där de befinner sig eller behöver du boka möten i förväg? Våga fråga människor du inte känner, folk blir oftast glada när någon vill skapa förbättring och vill säkert hjälpa till.
  2. Förklara att du har en idé (prototyp/arbetsmaterial) som du vill testa på dem. Berätta om vad du vill förbättra och använd idékortet som stödmaterial. Värm upp personen genom att ställa öppna frågor om det område du vill förbättra till exempel ”Beskriv den senaste gången som du besökte xx. Vad var bra, vad var dåligt?”
  3. Visa prototypen för testpersonen och låt testpersonen känna på eller hålla i den. Ställ frågor som kan hjälpa dig lära dig mer om hur du kan vidareutveckla idén, exempelvis vad de tycker om mest med idén och vad de inte gillar. Välkomna ärlighet, sälj inte din idé och var nyfiken. Be dem berätta om det är något de skulle ändra eller lägga till och hur dem skulle göra i stället.
  4. Anteckna den återkoppling du får. Skriv ner positiv och negativ feedback samt frågor eller tankar som du eller testpersonen har.
  5. Ta tid att sammanfatta test av prototypen. Behöver idén testas, justeras och testas igen för att bli lite bättre? Upprepa teststegen till dess att du känner dig nöjd och har uppnått en viss mättnad i den feedback du får från testpersonerna.