Hitta mönster och kom till nya insikter om hur behovet ser ut.

När du har undersökt behovet genom att intervjua, observera och bli användare och fått tillräckligt med underlag är det dags att bearbeta, analysera och strukturera materialet från undersökningen.

Att hitta mönster handlar om att gruppera de insikter som passar ihop, har samma tema eller liknar varandra. Genom att hitta mönster och insikter få du bättre överblick och ordning för att identifiera de rätta behoven att gå vidare med.

En insikt är som ett AHA som hjälper oss att sätta fingret på det verkliga behovet. Det kan vara någonting som du haft på känn innan, eller någonting helt nytt. Det behöver inte vara ”oj det hade jag ingen aning om” utan kan också vara ”Haha, det är ju sant!” Att godis är gott är inte en insikt, däremot att vi väljer godis som ett sätt att fly vardagen är en insikt. En insikt är oftast en kort sammanfattning. Det kan finnas fler insikter under varje intervju eller observation.

Steg

  1. Börja med att samla ihop allt material från dina undersökningar (text, fotografier och filmklipp). Ta med post-it lappar, pennor och gärna några kollegor som kan hjälpa dig att formulera insikter och hitta mönster.
  2. Gå igenom materialet från dina undersökningar. Skriv ner intressanta intryck och upplevelser (citat, tankar, behov, överraskningar, o.s.v.) i varsin begriplig mening på post-it lappar.
  3. Sätt upp insikterna på väggen. Beroende på hur många insikter du kommit fram till så kan du behöva gruppera dem efter olika områden/teman. Ett område kan till exempel vara kommunikation, digitala tjänster, eller aktiviteter. Det tar tid att hitta mönster och insikterna kan behöva grupperas om flera gånger.
  4. Om det fortfarande finns obesvarade frågor eller oklarheter, testa då att undersöka lite till innan du går vidare. Det kommer att spara tid i slutändan.
  5. Välj en insikt eller ett område som du vill arbeta med för att hitta lösningar. Även om det finns flera insikter som är intressanta att jobba vidare med är det enklast att börja med en.