Sammanfatta idéer som ska vidareutvecklas.

När du valt ut vilken idé du vill testa är det en bra idé att beskriva den mer i detalj innan du testar den. Idékortet är just en sådan beskrivning.

Att konkretisera idén gör det enklare att förstå, utveckla och kommunicera idén. Idékortet hjälper dig också att förtydliga vem idén är bra för och om den är genomförbar i den egna verksamheten.

Steg

  1. Börja med att se över alla idéer som har tagits fram. Organisera och gruppera idéer som är lika eller relaterar till varandra.
  2. Bestäm utifrån vilka kriterier idéerna ska prioriteras och välj sedan ut de idéer du anser har mest potential. Det kan exempelvis vara den idé som är enklast att genomföra, den som bäst uppfyller användarens behov eller den som är mest kostnadseffektiv.
  3. Om det är svårt att välja ut en idé kan ni rösta. Varje person får 3-5 röster att fördela genom att med en penna sätta en prick på den idén hen tycker är bäst utifrån kriterierna. En röst per idé.
  4. Sammanfatta idén på ett idékort. Komplettera gärna din idébeskrivning med en skiss av lösningen för att förenkla kommunikationen. Definiera alla som är berörda av lösningen och hur den påverkar dem.
  5. Ta med idékortet när du testar lösningen.