Byt perspektiv, vad är det värsta som kan hända?

Ibland har människor lättare att formulera det som fungerar dåligt än det som fungerar bra. Metoden "gör tvärtom" går ut på att börja tänka på det värsta tänkbara scenariot och sedan vända det till något positivt.

Om du vill skapa en bättre dialog med elevernas vårdnadshavare, tänk då först på hur den värsta dialogen med vårdnadshavarna skulle gå till. Därefter vänder du det till den bästa dialogen. När det värsta tänkbara scenariot målas upp är det lättare att se saker vi tar för givet och att tänka i nya banor, se nya möjligheter och få fler ingångar till hur utmaningen ska lösas. Metoden används med fördel tillsammans med brainwriting och brainstorming.

Steg

  1. Börja med att utgå från den fråga eller insikt du vill hitta en lösning på. För att få ut mer av aktiviteten ska frågan vara väl synlig under arbetets gång.
  2. Formulera den negativa motsatsen till det du vill förbättra, ex. ”hur kan vi skapa otrygga patienter” eller ”hur kan vi ge våra besökare sämsta möjliga upplevelse”.
  3. Skriv ner så många negativa idéer som möjligt i cirka 5 minuter. Ju hemskare idéer desto bättre. Välj ut 3–5 av de värsta, farligaste, mest effektiva sätten att sabotera för era användare.
  4. Vänd nu på steken och tänk tvärtom. Vad är den positiva motsatsen? Uppmana gruppen att vara kreativ i sin översättning från negativt till positivt. Ta fram idéer på hur ni når den positiva bilden som ni nu har målat upp.
  5. Gör en gemensam summering av de idéer som tagits fram. Bestäm vilken eller vilka idéer som ska testas och gå vidare med. Använd idékortet för att sammanfatta idén.