Farligt avfall finns i små mängder i varje hushåll. Den sammanlagda mängden från många hushåll kan göra stor skada om den hamnar fel.

Detta gör du med farligt avfall

Farligt avfall får du aldrig lägga bland hushållsavfallet eller spola ner i avloppet. De vanligaste typerna av farligt avfall som hamnar i soppåsen är färg och lim, glödlampor, rengöringsmedel och småbatterier.

Lämna ditt farliga avfall på en återvinningscentral eller i röda boxen i ditt miljörum.

Så skaffar du röd box för farligt avfall

Lämna ditt farliga avfall i de särskilda röda boxarna i ditt soprum eller på någon av Kungsbackas tre återvinningscentraler Klovsten, Frillesås och Barnamossen. Då tas det om hand av kunnig personal, som identifierar och sorterar avfallet och förhindrar att det hamnar i naturen.

Har du ingen röd box hemma så kan du beställa en från kommunen. Det kostar inget extra utan ingår i renhållningsavgiften. Du beställer boxen hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du bor i flerfamiljsfastighet ska du prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill skaffa en röd box.

Alla batterier ska inte i röda boxen

Observera att du av säkerhetsskäl inte längre får lämna vissa typer av litiumbatterier i den röda boxen. Det handlar om följande litiumbatterier:

  • batterier från mobiltelefoner
  • batterier från verktyg
  • batterier från bärbara datorer
  • batterier tyngre än 500 gram
  • skadade litiumbatterier oavsett typ

Tejpa eventuella utstickande poler och lämna dina litiumbatterier som farligt avfall på en återvinningscentral.

Sortera det blandade avfallet

Det blandade avfallet måste källsorteras, det är ingen som sorterar det åt dig i efterhand. Räknat per person hamnar 1,8 kilo farligt avfall och elavfall varje år i fel soptunna. Det blir totalt minst 18 000 ton sopor som kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas på rätt ställe. Varje gram räknas.

Glödlampor är farligt avfall

Tänk på att du ska lämna alla former av lysrör och glödlampor - både nya lågenergilampor och den gamla sortens glödlampor - som farligt avfall.

Även små kasserade el-produkter med batteri åker ofta i soppåsen, till exempel leksaker, telefoner, rakapparater, eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur. De ska du lämna som elavfall på en återvinningscentral.

Kanyler kräver särskild förvaringsburk

Stickande och skärande avfall i godkända kanylförvaringsburkar och Safe Clips kan du lämna i den röda boxen. Safe Clips är en kombinerad klippanordning och behållare för kanyler.

Rensa ditt garage från farligt avfall

Farligt avfall är också till exempel gamla bekämpningsmedel som gömmer sig längst in i garaget. De kommer ofta fram i samband med utrensning vid bostadsförsäljning eller dödsbon. Saker som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, lågenergilampor, lysrör, dörrklockor och knappcellsbatterier är också farligt avfall.