Frågor och svar från familjerådgivningen

Funderar du över problem i din parrelation? Här svarar vi på Familjerådgivningen i Kungsbacka på vanliga frågor om problem i relationen.

Går det att förändras gemensamt?

Förändring kan bara ske när någon är motiverad att förändra sig. Det går aldrig att förändra någon annan, utan bara sig själv. Men självklart kan båda göra det samtidigt om motivationen finns.

Vad kan vi göra när vi bara grälar?

Att våga backa från sin egen position och börja lyssna på vad din partner egentligen säger är en bra start. Det kan ibland vara svårt utan hjälp. Då är det bra att kontakta till exempel Familjerådgivningen.

Hur ska vi hålla barnen utanför våra bråk?

Det är viktigt att ni som vuxna kan avgränsa egna problem och konflikter, men att samtidigt sätta ord på vad som sker. Barn märker om familjen är i obalans. De blir påverkade och lägger lätt skulden på sig själva. Barn kan också lättare koppla av om de vet att det inte har med dem att göra när ni är osams.

Om era bråk leder till slagsmål är det viktigt att ringa oss, så att både ni och era barn kan få hjälp så snart som möjligt.

Hur kan vi komma vidare när vi bara tycker olika?

Man kan se olikheter som en möjlighet även i en situation med konflikt, om det finns tillit. Om tilliten brister är det bra att ta hjälp.

Hur ska vi kunna ta gemensamma beslut?

I en öppen kommunikation där båda får uttrycka vad ni verkligen känner och tycker finns det stora möjligheter att kompromissa. När det finns en obalans i hur man uttrycker behov blir det svårt. Då kan vi hjälpa till.

Min partner vill inte ha sex och jag vill. Vad gör vi?

Många upplever olika behov i olika perioder i livet. Detta hänger ofta samman med yttre händelser som till exempel barnafödande och sjukdom. Om sex blir ett konfliktområde kan ni behöva ta hjälp med samtalen, eftersom sexuallivet ofta berör vårt innersta.

Vi har svårt att komma överens om vad pengarna ska gå till. Vem ska bestämma?

Det är viktigt att båda känner sig delaktiga i de ekonomiska prioriteringar och val som ni gör. Annars blir det lätt obalans. Det kan ofta ge konsekvenser inom flera områden i förhållandet.

Jag tycker jag gör allt. Hur kan vi fördela ansvaret hemma?

Ofta upplever båda att de är den som drar det tyngsta lasset. Då kan man lista vad båda verkligen gör. På så vis får ni en mer nyanserad bild av arbetsfördelningen.

Vad ska vi göra när vi känner att vi inte räcker till?

Arbetsuppgifterna är oändliga i en barnfamilj. Det är viktigt att gemensamt prioritera och dra gränser för att orka med de krav, verkliga eller upplevda, som ni som familj lever under.

När vet man om det är dags att separera?

Separation kan vara ett alternativ av olika anledningar. Det kan vara otrohet, bristande engagemang i hem och familj, missbruk och mycket annat.

För barn är det ofta bara ett alternativ när det finns våld, missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Där kan samtal med oss hjälpa till att värdera relationen och relationens förutsättningar.

Vi har inget kul tillsammans. Vad ska vi göra?

Det är bra för relationen att ha gemensamma projekt eller intressen. Det är också en förutsättning för alla längre relationer. Här gäller det att se vad som en gång förde er ihop eller roliga saker ni kan tänka er utveckla tillsammans.

Jag tycker aldrig att jag har någon egen tid. Hur ska jag göra?

Det är viktigt att ni prioriterar gemensamt och att det finns utrymme för båda era behov. Att ge utrymme för egen tid till både dig och din partner är viktigt. Det ger tid för återhämtning av kraft som ni sedan tar med er in i parrelationen igen.

Telefontider Familjerådgivningen

  • Måndagar 10.30–11.30
  • Tisdagar 10.30–11.30
  • Onsdagar 13.30–14.30
  • Torsdagar 13.30–14.30

Besöksadress Familjerådgivningen

Nygatan 17 C, södra entrén