Ersättning för sjuklön, personlig assistans

Om din personliga assistent är sjuk och en vikarie utför assistansen kan du ansöka om ersättning för merkostnader.

Kungsbacka kommun är skyldig att betala för dina merkostnader när din personliga assistent är sjuk och en vikarie måste utföra assistansen.

Så här ansöker du om ersättning för sjuklön

Du som har personlig assistans eller ditt ombud kan ansöka om ersättning via vår e-tjänst. Du måste ansöka vid varje tillfälle din assistent är sjuk.