Föräldraskapsstöd vid separationer

Har du som förälder separerat eller ska du separera? Då kan du få hjälp med hur du kan stötta ditt barn i kursen Barn i föräldrars fokus (BiFF).

Kurs med barnet i fokus

BiFF är en kurs i Kungsbacka där du som har eller ska separera får möjlighet att lära dig mer om hur barn har det som har varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter eller tvister.

Under kursen fokuserar vi på frågan:
vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Varje träff innehåller en föreläsning som varvas med samtal och utbyte av erfarenheter av hur barn upplever att det är att ha skilda föräldrar och hur du som förälder kan hjälpa barnet.

Vi som arbetar med BiFF har erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer och har gått handledarutbildning i BiFF hos Rädda Barnen. Vi som kursledare har sekretess.

Kursens innehåll

  • Faktiska förändringar för barn när föräldrar separerar.
  • Barnkonventionen.
  • Erfarenheter och tips hur man kan hjälpa sitt barn.
  • Barns behov, anknytningsteori, utvecklingskriser.
  • Kommunikation mellan vuxna/föräldrar.

Så här funkar kursen

Du och barnets andra förälder är inte med i samma grupp och det är inte nödvän­digt att båda föräldrarna deltar. Det är alltid en grupp för mammor och en grupp för pappor. Kursen kostar 300 kronor och består av tre träffar där arbetsmaterial och fika ingår.

Datum och plats

Kursen hålls en gång per termin och datum för höstens kurs kommer efter sommaren.

För mammor

Datum för höstens kurser kommer efter sommaren.

För pappor

Datum för höstens kurser kommer efter sommaren.