Utbildning för föräldrar

Behöver du stöd och strategier för att enklare förstå ditt barn och stärka ditt föräldraskap? Kungsbacka kommun har gratis kurser för dig som är förälder.

Kurserna i föräldraskapsstöd ger dig verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att stärka ditt föräldraskap.

COPE-metoden

Kurserna i föräldraskapsstöd utgår från COPE-metoden för att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och skapa nätverk bland föräldrar. De här föräldrakurserna är för dig som har barn i åldern 3–12 år och tonåringar. Kursen är under sju tillfällen och vi träffas och diskuterar olika strategier som du kan ha hjälp av.

Vid varje kurstillfälle utgår vi från korta filmer med exempel på olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter filmerna diskuterar vi olika lösningar som ni kan använda er av för att hantera situationen.

Alla föräldrar får chansen att prata och byta erfarenheter med varandra. Ni får en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Kurser i föräldraskapsstöd

Vi erbjuder både digitala och fysiska kurser.

Kursens innehåll

Kurserna är under sju tillfällen och leds av utbildade COPE- instruktörer. Då träffas vi och diskuterar olika strategier, som till exempel:

  • uppmärksamma det positiva som ditt barn gör.
  • bevara ditt lugn i situationer där det behövs.
  • bortse från ditt barns negativa beteende.
  • så förhandlar du med din tonåring.

Föräldraskapsstöd har god effekt

Forskning visar att föräldraskapsstöd har god effekt. Relationen mellan barn och föräldrar blir bättre och det minskar stress och konflikter i familjen.