Utbildning för föräldrar

Behöver du stöd och strategier för att enklare förstå ditt barn och stärka ditt föräldraskap? Kungsbacka kommun har flera gratis kurser som du som förälder kan anmäla dig till.

Kurserna i föräldraskapsstöd ger dig verktyg för att förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och att stärka ditt föräldraskap. Kurserna utgår från COPE-metoden.

Kurser i föräldraskapsstöd

Under våren har vi endast en digital kurs för dig som är förälder.

Digital kurs

Digital kurs för föräldrar med barn som är 3–12 år eller tonåringar.

Läs mer och anmäl dig till digital föräldrakurs

Fysisk kurs

Höstens Cope-kurs är nu fullbokad, du kan anmäla dig till en reservplats

Kursens innehåll

Kurserna är sju tillfällen. Då träffas vi och diskuterar olika strategier, som till exempel:

  • uppmärksamma det positiva som ditt barn gör.
  • bevara ditt lugn i situationer där det behövs.
  • bortse från ditt barns negativa beteende.
  • så förhandlar du med din tonåring.

Kursen leds av utbildade COPE- instruktörer. Vid varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe, te och fralla.

Kurserna utgår från COPE-metoden

Kurserna i föräldraskapsstöd utgår från COPE-metoden – en metod som har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE-kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärka sitt föräldraskap.

Vid varje kurstillfälle utgår ni från korta filmer med exempel på olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter filmerna diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av för att hantera situationen.

Alla föräldrar får chansen att prata och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar får alla en hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Föräldraskapsstöd har god effekt

Ny svensk forskning visar att föräldraskapsstöd har god effekt, bland annat minskar det stress hos föräldrar och konflikter i familjen. Dessutom blir relationen mellan barn och föräldrar bättre.

De senaste åren har Kungsbacka kommun erbjudit gratis kurser för föräldraskapsstöd utifrån COPE-metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och verktyg för att kunna hantera sin roll som förälder.