Behöver du stöd och strategier för att enklare förstå ditt barn och stärka ditt föräldraskap? Här kan du anmäla dig till digital föräldrakurs på webben.

Anmälning till digitala kursen öppnas igen till hösten.

Den digitala föräldrakursen innehåller sju avsnitt. I varje avsnitt ingår 30 minuter telefoncoachning av en utbildad kursledare. Du får coachning individuellt eller i grupp – beroende på vad du har kommit överens om med kursledaren.

Utbildningen är uppdelad i två delar, en för dig som har barn i åldern 3–12 år och en för dig som är tonårsförälder. Du fyller i ditt val när du anmäler dig i formuläret på den här sidan.

Anmäl dig till den digitala föräldrakursen

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att kunna hantera din anmälan behöver Kungsbacka kommun spara och behandla personuppgifterna som du lämnar i formuläret. Vi använder oss av den lagstiftning som gäller för att behandla dina personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att hantera din anmälan. Nämnden för Kultur & Fritid är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade.

Personuppgifter i Kungsbacka kommun