Behöver du stöd och strategier för att enklare förstå ditt barn och stärka ditt föräldraskap? Här kan du anmäla dig till föräldrakurser i Kungsbacka kommun.

Under våren är det inte planerat några fysiska kurser utan bara digitala.

De här föräldrakurserna är för dig som har barn i åldern 3–12 år och tonåringar. Kurserna utgår från COPE-metoden.

Lär dig förstå och bemöta ditt barn

Föräldrakurserna stärker dig i ditt föräldraskap, tar upp strategier för att du som förälder ska förstå och bemöta ditt barn på ett respektfullt sätt och visar hur du ska hantera situationer som kan uppstå.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att kunna hantera din anmälan behöver Kungsbacka kommun spara och behandla personuppgifterna som du lämnar i formuläret. Vi använder oss av den lagstiftning som gäller för att behandla dina personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att hantera din anmälan. Nämnden för Kultur & Fritid är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i Kungsbacka kommun