Tips till dig som är förälder

Idag är internet en självklar del av nästan alla barns och ungas vardag. De använder internet för att träffa vänner, spela, leka och lära sig nya saker. Internet har gett barn en större tillgång till världen utanför samtidigt som världen utanför getts större tillgång till våra barn.

Barn umgås till stor del på andra medieplattformar än vuxna. Internet och mobilanvändning för med sig att barnen lär sig saker, umgås och blir bättre på engelska. Men en av riskerna med barns användning av mobil är att de även kan bli utsatta för brott.

Risker

Att vistas på nätet medför även risker som nätmobbning, hat och grooming (en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte). I dag har minst var fjärde barn i mellanstadiet nätkompisar, det vill säga kompisar de inte träffat i verkliga livet. Överallt där barnet vistas på nätet kan det finnas människor som utgör sig för att vara någon annan, en person som kan lägga ner mycket tid på att bygga relation och skapa förtroende hos barnet. Det kan göra det lättare att senare få barnet att till exempel skicka bilder på sig själv eller göra annat som de inte bör göra.

Barnen kan också utsätta andra utan att veta om det. Det är exempelvis olagligt att ta bilder på andra i omklädningsrummet på gymnastiken och sedan sprida dessa bilder. Att dela en nakenbild på ett barn i till exempel en gruppchatt räknas som barnpornografibrott. Detta gäller även om det är en bild som någon annan tagit.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till information som är anpassad för barnets ålder och mognad. Barn har även rätt till ett privatliv med barnets bästa i fokus, de har rätt att bli skyddade mot skadlig information samt mot alla former av våld. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare eller nära vuxen till ett barn är engagerade och gör det till en vana att prata om barnens liv även online. Då blir nätet glädjefyllt, roligt och tryggt för alla.

Tips på vägen och frågor att ställa

Vad har du gjort på nätet idag?

Gör det till en vana att ställa frågan till ditt barn så har du möjlighet att upptäcka om något inte står rätt till.

Var nyfiken!

Fråga hur saker funkar på nätet och be barnen visa vad de kan.

Håll dig uppdaterad

Kolla själv in appar och sidor som ditt barn besöker. Vissa appar har åldersgränser för att skydda barnet.

Prata med ditt barn

Prata om vad som är okej att sprida på nätet. En person i en chatt kan vara någon helt annan än den utger sig för att vara, så vad behöver vi tänka på när vi möter människor på nätet som vi inte känner? Är det okej att tala om namn och adress?

Om ditt barn råkar illa ut

Lyssna och låt barnet visa dig vad som hänt på nätet. Ta kort på konversationer och bilder med en annan telefon.

Gör en anmälan

Till 114 14 eller på polisstationen kan du göra en anmälan om du misstänker att ett brott begåtts.