Revisionsrapporter 2022

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Här hittar du rapporterna från 2022.

Granskning av krisberedskap

Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

Granskning av näringslivsverksamhet

Uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar och utökad granskning avseende nämnden för Kultur & Fritids hantering av hyresavtal

Löpande granskning 2022

Granskning av vikarieplanering inom äldreomsorgen

Granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskola

Revisionsberättelse 2022

Granskning av årsredovisning 2022

Bedömning av delårsbokslut 2022