Revisionsrapporter 2022

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Här hittar du rapporterna från 2022.

Granskning av krisberedskap

Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan