Revisionsrapporter 2020

Stationshuset i Kungsbacka

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Här hittar du rapporterna från 2020.

Uppföljande granskning av 2018 års fördjupade granskningar

Förstudie om föreningsbidrag

Förstudie om digitalisering

Löpande granskning 2020

Granskning av nämnden för Vård & Omsorgs ekonomistyrning

Granskning av delegation samt kontroll och uppföljning av föreningsbidrag

Granskning av bygglovsprocessen

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Granskningsredogörelse 2020 - Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB

Granskningsredogörelse 2020 - Stiftelsen Tjolöholm

Granskning av bokslut 2020-12-31

Grundläggande granskning 2020

Redogörelse till revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Granskning av överförmyndare i samverkan