Revisionsrapporter 2023

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Här hittar du rapporterna från 2023.

Granskning av verksamheten för vatten och avlopp

IT-säkerhet Stiftelsen Tjolöholm

Uppföljande granskning av 2021 års fördjupade granskningar