Kemikalieförteckning för företag och verksamheter

Kemikalier på rad.

Verksamheter som hanterar kemikalier som kan komma i avloppet ska ta fram en kemikalieförteckning. Du är skyldig att redovisa din kemikalieförteckning till Kungsbacka kommun en gång per år.

Redovisa kemikalieförteckning till Kungsbacka kommun

Alla A- och B-verksamheter som släpper ut processavloppsvatten till vårt ledningsnät ska lämna in en kemikalieförteckning via verktyget EnvoMap. Detta är också obligatoriskt för vissa C- och U-verksamheter, exempelvis fordonstvättar, verkstäder, labb, ytbehandlare, tvätterier, sjukhus, tandläkare, elektronikindustri och batteritillverkare. Kravet på vad du ska rapportera i kemikalieförteckningen är alla kemikalier som kan hamna i avloppet.

Hur du redovisar kemikalieförteckning

Du redovisar kemikalierna i EnvoMap. Information och inloggningsuppgifter får du från oss via mejl. Om du är ny företagare eller verksamhet behöver du höra av dig till oss för att få information och inloggningsuppgifter.

Varför ska du redovisa kemikalieförteckning?

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet så att utsläpp av vatten till vattendrag ska vara rent, samt att slam- och restprodukter från avloppsvattnet ska vara säkra. Arbetet med att fasa ut farliga kemikalier är en viktig del i vårt arbete och för att lyckas behöver vi stöd och hjälp från anslutna verksamheter.