Här hittar du bestämmelser som rör dig som medborgare; ordning på offentlig plats, regler för renhållning, skydd för människors hälsa och miljön, vatten- och avloppsbestämmelser och taxor för kommunens verksamheter.

Alla föreskrifter