Återvinning för företag

Reglerna för återvinning är annorlunda för företag. Företag använder gula kort för återvinning.

Vid varje besök ska du använda det gula återvinningskortet för företag. Företagskort får endast användas av anställda i företaget.

Som företagare är du ansvarig för sorteringen

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för hanteringen av ditt avfall. Du får endast slänga vanligt avfall på återvinningscentralerna. Det är viktigt att du lämnar skräpet på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Alla företag får betala en avgift per besök på återvinningscentralerna. Kostnaden för besöket hittar du i aktuell renhållningstaxa.

Så ansöker du om företagskort för återvinning

Fyll i blanketten via vår e-tjänst eller skicka företagets uppgifter till kommunens kundcenter Kungsbacka direkt för att ansöka om återvinningskort. Det går också bra att ringa om du har några frågor, så hjälper vi dig.

Korten är gratis, men vill du ersätta tappade eller förstörda kort kostar det att få ett nytt. Aktuell kostnad finns i renhållningstaxan.

Företagare får inte låna privatpersoners återvinningskort

Som företagare får du inte låna privatpersoners återvinningskort för att lämna avfall som uppstått om du varit hemma hos någon och utfört ett arbete. Som företagare ska du använda ditt företagskort vid avlämning på återvinningscentral. Företag får inte lämna farligt avfall som exempelvis tryckimpregnerat virke och eternitskivor på kommunens återvinningscentral.

Om du privat besöker någon av våra återvinningscentraler med din tjänstebil under dagtid och lämnar avfall där speciella regler gäller för företag, kommer personalen att be dig uppvisa ditt privata återvinningskort.

Du kommer att behöva bekräfta att avfallet inte har uppkommit i din verksamhet. Vid tveksamheter har personalen rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har även rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna.

Så mycket avfall får företag lämna per besök

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination med totalvikt på maximalt 3 500 kg. Dessutom gäller volym-begränsning på maximalt 3 kubikmeter per kortbesök och maximalt 10 stycken slipers eller motsvarande per kortbesök.

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande:

  • 0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång
  • 3,5-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger
  • och så vidare.

Laglig lastvikt gäller för både dragfordon och eventuellt släpfordon, vid eventuell tvist kan kontrollvägning ske på Barnamossens återvinningscentral.

Volym- och viktuppskattning gör personalen på återvinningscentralerna.

Företag måste anlita transportör för farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Företaget måste anlita en transportör med särskilt tillstånd från länsstyrelsen att ta hand om farligt avfall.

Med farligt avfall menas avfall som innehåller farliga ämnen för människors hälsa och miljön, till exempel spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Från och med 1 februari 2021 får företag inte längre lämna tryckimpregnerat virke på kommunens återvinningscentraler. På grund av ny lagstiftning har kommunen ingen möjlighet att ta emot något farligt avfall från verksamheter.

Så ska företag hantera elavfall

Företag måste från och med 1 februari 2021 kunna uppvisa ett så kallat avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna elavfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan du lämnar avfallet. Personalen kommer att läsa av ditt intyg via mobiltelefonen. Själva intyget kan du ha som underlag vid din egen rapportering till Naturvårdsverket. Observera att du måste rapportera in till Naturvårdsverket inom 48 timmar efter att du har lämnat ifrån dig farligt avfall.

Skapa avlämnarintyg (El-Kretsen) Länk till annan webbplats.

Företag får lämna elavfall gratis, förutsatt att ni har ovannämnda intyg från El-Kretsen. Det betyder att ni får komma in på återvinningscentralen utan att betala för besöket om ni bara har elavfall att lämna.

Gör så här

Kontakta personalen vid infarten och påvisa att ni inte har annat material att lämna än elavfall. Lämnar ni annat avfall i samband med detta räknas det som ett ordinarie besök och kostar enligt aktuell taxa.