Fysiska platser skapar digital inkludering

Exempelbild

Vi ställer oss nu frågan: hur kan vi öka den digitala delaktigheten och öka den digitala kompetensen hos Kungsbackas invånare? Lösningen blev Mera digital, som bland annat består av en fysisk plats för digital inkludering: Mera digital lärcenter Fyren.

Varför?

Närmare sex procent av svenskarna lever i digitalt utanförskap. De som lever i digitalt utanförskap är ofta hushåll med låga inkomster, de som bor på landsbygden och äldre. Analoga alternativ försvinner och ersätts med digitala alternativ, detta leder till att många upplever en otrygghet och rädsla att göra fel i det växande digitala samhället Men för de som gärna vill lära sig ny teknik finns inte alltid de ekonomiska förutsättningarna. Ansvaret och kostnaden för att använda och lära sig ny teknik läggs på individen, vilket bidrar till ökad klyfta mellan de digitalt starka och svaga.

Digitalt utanförskap kan skapa en överväldigande känsla hos dem som inte är vana att använda teknologi. Många som använder digitala verktyg sällan är osäkra på hur de ska navigera i den moderna informationsvärlden och har svårt att hitta relevant och tillförlitlig data. Denna passivitet är ofta en drivkraft till att utanförskapet ökar och som är en följd av de snabba förändringarna i samhället.

Vad?

Mera digital är ett innovativt projekt som syftar till att bekämpa digitalt utanförskap. Kulturhuset Fyren i centrala Kungsbacka är nu hemvisten för Mera digital, som är ett kreativt lärcenter. Invånare kan ta med sig sina ambitioner och förverkliga dem genom att experimentera med modern teknik som till exempel VR-glasögon och surfplattor. Dessutom kommer invånare att få kunskap och stöd som passar just de behov hen har. Det är även en möjlighet att utbyta kompetens med både Kungsbacka kommun och externa partners.

Hur?

Projektet följde innovationsmodellens steg och började med att identifiera utmaningen i digitalt utanförskap. Därefter genomfördes intervjuer och fokusgrupper för att förstå behovet av utmaningen. Prototyper utarbetades i kommunen tillsammans med flera förvaltningar och målgruppen för att slutligen testa det. Första steget i Mera digital är en fysisk plats för digital inkludering, men målet är att skapa en digital version och en mobil lösning som invånare kan nå överallt.

Isabelle kristenssen

Personen bakom

Isabelle Kristensen, projektledare

Tillsammans med dig som invånare, olika aktörer och mellan förvaltningarna kan vi samverka för ETT Kungsbacka med att öka den digitala kompetensen och delaktigheten i Kungsbacka kommun

Kontakta gärna

isabelle.kristensen@kungsbacka.se

  • Kultur & Fritid och i samverkan med Kungsbacka kommuns förvaltningar

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.