Kontakta Älvsåkersskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Behöver du komma i kontakt med ansvarig rektor, förskola eller skola under vecka 28-31?

Läs om hur du kontaktar oss i sommar.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3

Birgitta Hellquist
0300-83 55 17
birgitta.hellquist@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 6

Madeleine Strasek
0300-83 45 43
madeleine.strasek@kungsbacka.se

Skoladministratör

Maria Nordquist
0300-83 54 50
maria.nordquist@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Kajsa Christiansson
0300-83 87 99
kajsa.christiansson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Gamla Älvsåkersvägen 2, Kungsbacka
alvsakersskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Älvsåkersskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Martin Edman, kurator
0300-83 54 60
martin.edman@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Trollet, för elever i förskoleklass och 1A
Ring: 0300-83 54 49
Smsa: 0700-81 83 22

Älvan, för elever i förskoleklass och 1B
Ring: 0300-83 54 79
Smsa: 0700-81 83 20

Draken, för elever i förskoleklass och 1C
Ring: 0300-83 54 78
Smsa: 0700-81 83 23

Fritids årskurs 2
Smsa: 0300-83 54 75
Ring: 0700-81 83 21

Fritids årskurs 3
Ring: 0300-83 54 66
Smsa: 0700-81 51 01

Fritidsklubben årskurs 4 till 6
0300-83 54 56

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 54 71

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.