Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3

Maria Sjöström
0300-83 68 06
maria.sjostrom@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 6

Sofie Holmdahl
0300-83 68 13
sofie.holmdahl@kungsbacka.se

Rektor årskurs 7 till 9

Ulrika Jansson
0300-83 68 04
ulrika.jansson@kungsbacka.se

Enhetschef

Annika Hilmersson
0300-83 68 02
annika.hilmersson@kungsbacka.se

Skoladministratör

Franziska Engström
0300-83 68 01
franziska.engstrom@kungsbacka.se

Carolina Svensson
0300-83 68 12
carolina.svensson@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Agneta Kallin
0300-83 8796
agneta.kallin@kungsbacka.se 

Skolans besöksadress och e-post

Pölagårdsvägen 8, Åsa
asaskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Åsaskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Anna Glansberg, skolsköterska
0300-83 68 15
anna.glansberg@kungsbacka.se

Susanne Edman Siltala, skolsköterska
0300-83 68 15
susanne.edman.siltala@kungsbacka.se

Evalotte Berndtsdotter, kurator förskoleklass till årskurs 6
0300-83 68 07
evalotte.berndtsdotter@kungsbacka.se

Anna Paepke, kurator årskurs 7 till 9
0300-83 37 24
anna.paepke@kungsbacka.se

Carina Käck, psykolog
0300-83 68 42
carina.kack@kungsbacka.se

Anna Malcus, specialpedagog förskoleklass till årskurs 3
0300-83 68 35
anna.malcus@kungsbacka.se

AnnCatrine Matsson, specialpedagog årskurs 4 till 9
0300-83 37 26
anncatrine.matsson@kungsbacka.se

Annika Berntsson, speciallärare förskoleklass till årskurs 3
0300-83 68 27
annika.a.berntsson@kungsbacka.se

Jennie Johansson, speciallärare årskurs 4 till 6
0300-83 33 25
jennie.johansson@kungsbacka.se

Jenny Manning, speciallärare årskurs 7 till 9 
0300-83 6843
jenny.manning@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Vågen, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 23
0300-83 68 24

Strandklippan, årskurs 3
0300-83 68 19
0300-83 68 22

Skäret, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 28
0300-83 68 38

Kobben, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 17
0300-83 68 18

Kulingen, årskurs 4 till 6
0300-83 68 25

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 68 20

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.