Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3

Ann-Sofie Mellerot
0300-83 37 02
ann-sofie.mellerot@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 6

Veronica Elofsson
0300-83 68 13
veronica.elofsson@kungsbacka.se

Rektor årskurs 7 till 9

Ulrika Jansson
0300-83 68 04
ulrika.jansson@kungsbacka.se

Hanna Hilvenius
0300-83 37 10
hanna.hilvenius@kungsbacka.se

Enhetschef

Annika Hilmersson
0300-83 68 02
annika.hilmersson@kungsbacka.se

Skoladministratör

Ulrika Bramfors, skoladministratör förskoleklass till årskurs 3
0300-83 37 00
ulkrika.bramfors@kungsbacka.se

Carolina Svensson, skoladministratör årskurs 4-9
0300-83 68 12
asaskolan@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Agneta Kallin
0300-83 8796
agneta.kallin@kungsbacka.se 

Skolans besöksadress och e-post

Pölagårdsvägen 8, Åsa
asaskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Åsaskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Johanna Axelsson, skolsköterska förskoleklass till årskurs 3
0300-83 68 15
johanna.axelsson@kungsbacka.se

Anna Glansberg, skolsköterska årskurs 4 till årskurs 9
0300 83 45 65
anna.glansberg@kungsbacka.se

Evalotte Berndtsdotter, kurator förskoleklass till årskurs 6
0300-83 68 07
evalotte.berndtsdotter@kungsbacka.se

Anna Paepke, kurator årskurs 7 till 9
0300-83 37 24
anna.paepke@kungsbacka.se

Carina Käck, psykolog
0300-83 68 42
carina.kack@kungsbacka.se

Anna Malcus, specialpedagog förskoleklass till årskurs 3
0300-83 68 35
anna.malcus@kungsbacka.se

AnnCatrine Matsson, specialpedagog årskurs 4 till 9
0300-83 37 26
anncatrine.matsson@kungsbacka.se

Annika Berntsson, speciallärare förskoleklass till årskurs 3
0300-83 68 27
annika.a.berntsson@kungsbacka.se

Malena Norström, specialpedagog förskoleklass till årskurs 6
0300-83 33 25
malena.norstrom@kungsbacka.se

Jenny Manning, speciallärare årskurs 7 till 9 
0300-83 6843
jenny.manning@kungsbacka.se

Ida Svensson Wallner speciallärare årskurs 4 till 6
0300-833325
ida.wallner@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Vågen, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 23
0300-83 68 24

Strandklippan, årskurs 3
0300-83 68 19
0300-83 68 22

Skäret, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 28
0300-83 68 38

Kobben, förskoleklass till årskurs 2
0300-83 68 17
0300-83 68 18

Kulingen, årskurs 4 till 6
0300-83 68 25

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 68 20

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är alltid att börja prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.