Kontakta Björkris skola

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor

Christina Heed
0300-83 50 92
christina.heed@kungsbacka.se

Skoladministratör

Hannah Rosvall
0300-83 55 50
hannah.rosvall@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Björkrisvägen 21, Kungsbacka
bjorkrisskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Björkris skola
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Svetlana Tollgren, skolsköterska
0300-83 64 62
svetlana.tollgren@kungsbacka.se

Jenny Borgström, skolkurator
0300-83 64 07
jenny.borgstrom@kungsbacka.se

Malin Dahlberg, skolpsykolog
0300-83 64 05
malin.dahlberg@kungsbacka.se

Eva Erlandsson, specialpedagog
0300-83 64 14
eva.erlandsson@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan klockan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 64 78

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.