Kontakta Fjärås Bräckaskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor årskurs förskoleklass–årskurs 3 Gaia

Fredrik Höög
0300-83 53 42
fredrik.hoog@kungsbacka.se

Rektor förskoleklass-årskurs 3 Tellus

Zandra Jonasson
0300-83 53 62
zandra.jonasson@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4–5 Terra

Wictoria Persson
0300-83 76 09
wictoria.persson@kungsbacka.se

Skoladministratör

Eva Hall
0300-83 53 40
eva.hall@kungsbacka.se

Vaktmästare

Micael Andersson
0300-83 53 46
micael.andersson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Rossaredsvägen 626, Fjärås
fjarasbrackaskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Fjärås Bräckaskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Jeanette Persson, skolsköterska förskoleklass-årskurs 5 B, D, E
0300-83 53 48
jeanette.persson@kungsbacka.se

Katrin Palmqvist, skolsköterska förskoleklass-årskurs 5 A, C, H
0300-83 56 30
katrin.palmqvist@kungsbacka.se

Catharina Dotevall, skolkurator
0300-83 76 31
catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Malin Lundin, skolpsykolog
0300-83 53 25
malin.e.lundin@kungsbacka.se

Malin Byvik, specialpedagog
0300-83 76 08
malin.byvik@kungsbacka.se

Sonja Götharson, specialpedagog
0300-83 53 59
sonja.gotharson@kungsbacka.se

Helene Göransson, specialpedagog
helene.goransson@kungsbacka.se

Pia Hanski, speciallärare
pia.hanski@kungsbacka.se

Birgitta Aronsson, speciallärare
birgitta.aronsson@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Bräckaskolan Tellus

Fenix, för elever i klass FC, 1C och 2C
0300-83 53 56
0300-83 53 61

Pegasus, för elever i klass FD, 1D och 2D
0300-83 53 52
0300-83 53 53

Herkules Tellus, för elever i klass 3C, 3D och 3E
0300-83 76 25

Bräckaskolan Gaia

Orion Blå, för elever i klass FA, 1A, 1H och 2A
0300-83 53 49

Orion Röd, för elever i klass FA, 1A, 1H och 2A
0300-83 53 54

Pollux, för elever i klass FB, 1B och 2B
0300-83 53 51

Herkules Gaia, för elever i klass 3A och 3B
0300-83 76 25

Bräckaskolan Terra

Herkules Terra, för elever i klass 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C och 5D
0300-83 76 25

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 53 50

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.