Kontakta Frillesåsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor, förskoleklass till årskurs 3

Malin Edwards
0300-83 69 01
malin.edwards@kungsbacka.se

Rektor, årskurs 4–6

Anna Ljungdahl
0300-83 69 33
anna.ljungdahl@kungsbacka.se

Rektor, årskurs 7–9

Anna-Karin Järvenstrand
0300-83 69 02
anna-karin.jarvenstrand@kungsbacka.se

Skoladministratör

Anette Nordh
0300-83 69 00
anette.nordh@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Jeannette Strand
0300-83 88 07
jeannette.strand@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Frillesås Skolväg 10, Frillesås
frillesasskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Frillesåsskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Annika Borgström, skolsköterska
0300-83 69 04
annika.borgstrom@kungsbacka.se

Frida Sköld, skolsköterska
0300-83 56 41
frida.skold2@kungsbacka.se

Veronica Jörnliden, kurator
0300-83 69 05
veronica.jornliden@kungsbacka.se

Camilla Egelin, kurator
0300-833704
camilla.egelin@kungsbacka.se

Ulla Hansson, psykolog
0300-83 69 06
ulla.hansson@kungsbacka.se

Lisa Bang, specialpedagog
0300-83 69 34
lisa.bang@kungsbacka.se

Anna Sjöholm Skarin, speciallärare
0300-836943
anna.sjoholm@kungsbacka.se

Susann Aspling, speciallärare
0300-836929
susann.aspling@kungsbacka.se

Malin Bouvin, speciallärare
0300-836930
malin.bouvin@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Elever årskurs 1
0300-83 69 18

Elever i årskurs 2
0300-83 69 27

Fritidshem Klubben
0300-83 55 35

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 69 20

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.