Kontakta Furulidsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor

Elisabet Jonasson
0300-83 47 78
elisabet.jonasson@kungsbacka.se


Skoladministratör

Malin Cardholm
0300-83 51 60
malin.cardholm@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Furulidsvägen 23, Vallda
furulidsskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Furulidsskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Jennie Ståhl Björkman, skolkurator
0300- 83 47 96
jennie.stahl-bjorkman@kungsbacka.se

Frida Sköld, skolsköterska 
0300-83 56 41
frida.skold2@kungsbacka.se

Sofia Berglund, speciallärare 
0300-83 56 40
sofia.berglund@kungsbacka.se

Johanna Karlsson, specialpedagog
johanna.karlsson@kungsbacka.se
0734-69 68 94

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Betula, för elever i förskoleklass och årskurs 1
Telefon: 0700-87 86 38

Sorbus, för elever från förskoleklass till årskurs 2
Telefon: 0700-87 86 37

Quercus, för elever från årskurs 3 till årskurs 6
Telefon: 0700-87 86 34

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 56 60

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.