Kontakta Kullaviksskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor årskurs F till 3

Niklas Nyqvist
0300-83 60 34
niklas.nyqvist@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 9 B, årskurs 5, 7 och 9

Monica Floback
0300-83 60 09
monica.floback@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 9 A, årskurs 4, 6 och 8

Annika Larsson
0300-83 62 04
annika.larsson2@kungsbacka.se

Enhetschef

Jon Thorbjörnson
0300-83 60 07
jon.thorbjornson@kungsbacka.se

Skoladministratör

Cristina Taver
0300-83 60 00
cristina.taver@kungsbacka.se

Ulrika Pettersson
0300-83 60 01
ulrika.pettersson@kungsbacka.se

Studie och yrkesvägledare
Mikaela Åström
0300-83 62 28
mikaela.astrom@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Kyviksvägen 1, Kullavik
kullaviksskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Kullaviksskolan
434 81 KungsbackaKontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Lisa Pedersen, Skolpsykolog
0300-83 60 05
lisa.pedersen@kungsbacka.se

Anne Melin, skolsköterska
0300-83 60 11
anne.melin@kungsbacka.se

Sara Johansson, skolkurator
0300-83 60 10
sara.johansson4@kungsbacka.se

Malin Hassnert, specialpedagog
0300-83 60 48
malin.hassnert@kungsbacka.se

Karin Ekholm, specialpedagog
0300-83 60 45
karin.ekholm@kungsbacka.se

Camilla Fjellman, specialpedagog
0300-83 60 40
camilla.fjellman@kungsbacka.se

Emma Gramnes Carlsson, vikarierande specialpedagog
0300-83 60 54
emma.gramnes-carlsson@kungsbacka.se

Linda Svartling, speciallärare
0300-83 60 46
linda.svartling@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Skäret, F till 3
0300-83 60 24
0300-83 60 25

Poseidon, F till 3
0300-83 60 26
0300-83 60 38

Grynnan, F till 3
0300-83 60 22
0300-83 60 23

Klubben Västan, 4 till 6
0300-83 60 28
0300-83 60 29

Högstadiet
Nidingen: 0300-83 60 20
Tistlarna: 0300-83 60 21

Gamla Kullaviksskolan, F till 1
Fyren: 0300-83 60 52
Lotsen: 0300-83 60 53

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

0300-83 60 17

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.