Kontakta Tingbergsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor, B-spår

Petra Aadland
0300-83 43 94
petra.aadland@kungsbacka.se

Rektor, A- och C-spåret

Anna-Karin Källén
0300-83 46 96
anna-karin.kallen@kungsbacka.se

Skoladministratör

Eleonore Handin
0300-83 43 97
eleonore.handin@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Lundegrensgata 25, Kungsbacka
tingbergsskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Tingbergsskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Carolina Bischoff, skolsköterska
0300-834393
carolina.bischoff@kungsbacka.se

Ulla-Britt Ekström, skolkurator
0300-834945
ulla-britt.ekstrom@kungsbacka.se

Anna Narevik, skolpsykolog
0300-83 36 46
Anna.narevik@kungsbacka.se

Cajsa Fransson, specialpedagog
0300-83 43 90
cajsa.fransson@kungsbacka.se

Ida Bråthen, speciallärare
0300-83 34 33
Ida.brathen@kungsbacka.se

Eva-Lotta Heide, logoped
0300-83 78 53
Eva-lotta.heide@kungsbacka.se

Graham Watson, elevkoordinator
0300-83 88 29
Graham.watson@kungsbacka.se

Gemensam information om Elevhälsa

Fritidshem

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 43 96

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.