Kontakta Toråsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3

Helen Andersson
0300-83 50 74
helen.c.andersson@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 6

Cecilia Hasselberg
0300-83 74 17
cecilia.hasselberg@kungsbacka.se

Skoladministratör

Charlotte Grahn, skoladministratör
0300-83 50 70
torasskolan@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Rörmöstvägen 7, Vallda
torasskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Toråsskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Siv Herbertzon, skolsköterska förskoleklass till årskurs 1
0300-83 50 95
siv.herbertzon@kungsbacka.se

Susanne Edman Siltala, skolsköterska årskurs 2 till 6
0300-83 50 61
susanne.edman.siltala@kungsbacka.se

Lena Francois, skolkurator
0300-83 50 71
lena.francois@kungsbacka.se

Maria Dellenmark, skolpsykolog
Kontakt sker via elevhälsoteamet.

Helena Hägerstrand, speciallärare
0300-83 74 83
helena.hagerstrand@kungsbacka.se

Linéa Christoffersson, speciallärare
0729-95 36 97
linea.christoffersson@kungsbacka.se

Marie Hansson, speciallärare
0734 69 65 41
marie.m.hansson@kungsbacka.se

Astrid Vikgren, specialpedagog
0300-83 56 89
astrid.vikgren@kungsbacka.se

Gemensam information om elevhälsa

Fritidshem

Gula huset, förskoleklass

0300-83 50 87

Vallda Torås, årskurs 1

0300-83 50 77
0300-83 50 79

Blå huset, årskurs 2

0300-83 50 89

Blå huset, årskurs 3

0300-83 50 85

Fritidsklubben årskurs 3-6

0300-83 50 85

Huvudbyggnaden, vid morgon- och eftermiddagsfritids

0300-83 52 54

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan klockan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 50 63

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.