Kontakta Toråsskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Kontaktuppgifter

Rektor förskoleklass till årskurs 3 samt tillförordnad årskurs 8 till 9

Helen Andersson
0300-83 50 74
helen.c.andersson@kungsbacka.se

Eva Hallström, ansvarig årskurs 8
0300-83 63 22
eva.hallstrom@kungsbacka.se

Maria Ivansson, ansvarig årskurs 9
0300-83 63 09
maria.ivansson@kungsbacka.se

Rektor årskurs 4 till 6

Cecilia Hasselberg
0300-83 74 17
cecilia.hasselberg@kungsbacka.se

Rektor årskurs 8 till 9

Helen Andersson, tillförordnad rektor årskurs 8 till 9

Skoladministratör

Charlotte Grahn, skoladministratör
0300-83 50 70
torasskolan@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Kajsa Christiansson
0300-83 87 99
kajsa.christiansson@kungsbacka.se

Skolans besöksadress och e-post

Rörmöstvägen 7, Vallda
torasskolan@kungsbacka.se

Postadress

Kungsbacka kommun
Toråsskolan
434 81 Kungsbacka

Kontakter inom Elevhälsa

Alla som arbetar i våra skolor har ett ansvar för att eleverna ska må bra men på skolorna finns det också särskilda elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Här ser du kontaktuppgifter till övriga kompetenser i teamet.

Siv Herbertzon, skolsköterska förskoleklass till årskurs 3
0300-83 50 95
siv.herbertzon@kungsbacka.se

Pernilla Emgård, skolsköterska årskurs 4 till 9
0300-83 50 61
pernilla.emgard@kungsbacka.se

Anna Fallesen, skolkurator
0300-83 50 71
anna.fallesen@kungsbacka.se

Maria Dellenmark, skolpsykolog
Kontakt sker via elevhälsoteamet.

Cecilia Karlsson, speciallärare förskoleklass till årskurs 3
0300-83 56 90
cecilia.karlsson@kungsbacka.se

Rebecca Lindquist, specialpedagog årskurs 4 till 6
0300-83 50 97
rebecca.lindquist@kungsbacka.se

Astrid Vikgren, specialpedagog årskurs 8 till 9
0300-83 56 89
astrid.vikgren@kungsbacka.se

Gemensam information om elevhälsa

Fritidshem

Blå huset

Allrum och fritids för 2A, 3A
0300-83 50 83
Allrum och fritids för FA, 1A
0300-83 50 85

Röda huset

Fritidsklubb
0300-83 50 87
Allrum och fritids för 2B, 3B
0300-83 50 89

Gula huset

Allrum och fritids FC, 1C
0300-83 50 77
Allrum och fritids 2C, 3C
0300-83 50 79

Vallda Torås

Allrum och fritids för FB
0300-83 50 75
Allrum och fritids för 1B
0300-83 50 86

Skolkök

Om en elev har specialkost och inte kommer till skolan behöver du avbeställa specialmåltiden. Det gör du genom att ringa skolköket innan klockan 8.30.

Telefonnummer

0300-83 50 63

Frånvaroanmälan eller ansökan om ledighet

När eleven är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan eller fritidshemmet så ska det anmälas i Vklass med så god framförhållning som möjligt.

Även ansökan om ledighet görs via Vklass.

Lämna synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi att du framför dessa till oss. Det bästa är att alltid börja med att prata med personalen eller rektor men du kan också kontakta någon annan på förvaltningen om du tycker att det behövs.

Synpunkter och klagomål om förskola och skola.