Apotekarängens gruppbostad har åtta lägenheter och är bemannad dygnet runt. Det bor vuxna och äldre på boendet.

Stöd och service

Personalen på Apotekarängen utvecklar ständigt arbetet inom bostaden tillsammans med hyresgästerna för att skapa en härlig gemenskap och ett hem för alla hyresgäster. Hyresgästernas egna önskemål värderas högt och tillsammans jobbar man med att bibehålla hyresgästernas förmågor.

Målgrupp

Gruppbostaden riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande diagnos. Några äldre hyresgäster är hemma på heltid och andra har sin sysselsättning inom daglig verksamhet på dagarna.

Personalen

Personalen på Apotekarängen med olika bakgrunder stöttar och utmanar varandra så att hyresgästerna får en aktiv och utvecklande vardag.

Personalen arbetar med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande, AKK, och tydliggörande pedagogik. Arbetssättet är metodiskt utifrån överenskomna processer och rutiner, men handlar också om att ingå i ett team för samarbete med hyresgästen i fokus.

Apotekarängen är bemannad dygnet runt med personal som arbetar vaken natt.

Tillgänglighet

Gruppbostaden ligger nära centrum i ett lättillgängligt bostadsområde. Fastigheten är funktionellt utformad och fysiskt tillgänglig både i inomhus- och utomhusmiljön.

Adress
Linimentvägen 32, 43 432 Kungsbacka

Telefon
0300-83 51 56

Mejl:
gruppbostad.apotekarangen@kungsbacka.se