Gällingevägens gruppbostad är ett boende för sex unga vuxna personer med flera diagnoser både inom neuropsykiatri och intellektuella funktionsnedsättning. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt.

Stöd och service

På Gällingevägen arbetar vi med lågaffektivt bemötande, alternativ kompletterande kommunikation, omvårdnad och dokumentation. Arbetet styrs av hyresgästernas behov och rutiner för att tydliggöra och skapa trygghet. Vi stöttar dagligen brukarnas olika behov som till exempel personlig hygien, kommunikation, städning, att handla, matlagning och aktiviteter i vardagen. På Gällingevägen arbetar vi med tre handlingsplaner för att tydliggöra meningsfulla aktiviteter för varje hyresgäst med syfte att stötta och motivera.

Målgrupp

Gällingevägen är ett boende inom Bostad med särskild service för sex unga vuxna hyresgäster med flertalet diagnoser både inom neuropsykiatri och intellektuella funktionsnedsättning.

Boendemiljö

Gällingevägen ligger naturskönt och avskilt en bit in i Fjärås och är särskilt utformat för avlasta från för mycket intryck för hyresgästerna.

Personalen

Personalen som arbetar på Gällingevägen gruppbostad har varierande utbildningsbakgrund och jobbar som stödbiträde, stödassistent eller stödpedagog.

Tillgänglighet

Gruppbostadens fastighet är en enplans byggnad som ligger i marknivå. Enheten har två ytterdörrar, och varje brukare har egen ingång och uteplats i marknivå.