Björkris servicebostad riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är bemannat dygnet runt.

Stöd och service

På Björkris servicebostad stöder personalen hyresgästerna i vardagen med individuellt anpassade insatser som beskrivs i varje hyresgästs genomförandeplan.

Målgrupp

Björkris servicebostad vänder sig till hyresgäster över 18 år som har psykisk funktionsnedsättning.

Boendemiljö

Björkris servicebostad har tio servicelägenheter och de ligger i ett bostadshus. Gemensamhetslokalen ligger på bottenvåningen och där kan hyresgästerna umgås umgås med varandra. Även personallägenheten ligger på bottenvåningen.

Personalen

Personalen som arbetar på Björkris servicebostad är stödpedagoger, stödassistenter eller stödbiträden och har speciellt kompetens med inriktning på psykiatri.

Tillgänglighet

Servicebostaden ligger i bostadsområdet Björkris i Kungsbacka. Det är nära till köpcentrum med bland annat flera livsmedelsbutiker, nära till natur och tillgång till tågstation och bussförbindelser.