Tölö Ängar är en gruppbostad belägen i ett villaområde i stadsområdet Tölö i Kungsbacka.

Stöd och service

Tölö Ångar är en traditionell gruppbostad. Stödet som hyresgästerna får ser olika ut och medarbetarna arbetar med allt från medicindelegering till motivationsarbete och omvårdnad.

Målgrupp

På Tölö Ängar bor åtta hyresgäster i åldrarna 30–50 år med olika funktionsnedsättningar.

Boendemiljö

Samtliga boende har egen lägenhet med eget kök och uteplats. De har även ett större gemensamhetsutrymme i form av vardagsrum och kök.

Personalen

Personalen arbetar med bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet och följer rutiner för att skapa trygghet för hyresgästerna. Arbetsmiljön präglas av ett gott samarbete och ett gott arbetsklimat som vi skapar tillsammans

Tillgänglighet

Närmsta busshållplats är Tölö Kyrka. Kommer du med bil finns det gratis parkering som tillhör boendet.

Adress
Ligustervägen 59–63, 434 48 Kungsbacka

Telefon
0300-83 88 19

Mejl
gruppbostad.toloangar@kungsbacka.se