Södertrappans servicebostad ligger mitt i centrala Kungsbacka. Servicebostaden har åtta lägenheter, varav en är personallägenhet.

Stöd och service

På Södertrappans servicebostad arbetar personalen med att stödja hyresgästerna i vardagen. Varje hyresgäst har planerad stödtid tillsammans med personal utifrån individuella behov och mål i varje hyresgästs genomförandeplan.

Personalen stöttar hyresgästerna med olika behov, till exempel hemsysslor som städning, tvätt, matlagning, inköpsplanering, inköp och veckoplanering. Om behovet finns så påminner vi våra hyresgäster verbalt eller via telefonsamtal och sms. Ibland är personalen närvarande fysiskt när de hyresgästerna utför sysslor.

Målgrupp

Hyresgästerna på Södertrappans servicebostad har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism eller ADHD, Tourettes syndrom och lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Boendemiljö

Södertrappans servicebostad har åtta lägenheter, varav en är personallägenhet. Samtliga lägenheter ligger i ett hus med fyra våningar mitt i Kungsbacka innerstad.

Personalen

Personalen stöttar hyresgästerna genom motiverande samtal, hjälp och stöd i vardagen. Stödet handlar bland annat om att tolka sociala situationer och normer. Personalen stöttar också hyresgästerna i viktiga möten och besök.

Personalen fångar också upp, lyssnar och vid behov hjälper till att bryta negativa spiraler och ångest genom att erbjuda samtal, en promenad eller annan aktivitet.

Tillgänglighet - Södertrappan ligger i Kungsbacka innerstan. Mitt emot Aranäs gymnasiet och Kungsbackas teater. Gångavstånd (ca 10 minuter) från Kungsbacka Station. Reser du med bil så finns det gott om betalparkering runt omkring.

Adress:
Aranäs Allé 21, 434 50 Kungsbacka
Telefonnummer:
0300- 83 53 13
Mejl:
individochfamiljeomsorg.servicebostad.sodertrappan@kungsbacka.se