Kommunvägens gruppbostad är ett boende inom LSS för sex vuxna personer. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt med personal som arbetar lågaffektivt och metodiskt för att stötta hyresgästerna i vardagen.

Stöd och service

Personalen på Kommunvägens gruppbostad arbetar med lågaffektivt bemötande, alternativ kompletterande kommunikation, omvårdnad och dokumentation. Arbetet anpassas utifrån hyresgästernas individuella rutiner för att tydliggöra och skapa en trygghet. Bostaden är bemannad dygnet runt.

Personalen stöttar hyresgästerna med olika behov, till exempel personlig hygien, samtalskontakt, stöttning med hjälpmedel, städ, att handla, matlagning och aktivitetsinsatser. Vi samarbetar bland annat med metodutvecklare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Målgrupp

Kommunvägens gruppbostad riktar sig till vuxna med funktionsnedsättning och beslut om särskild bostad inom LSS. Bostaden har plats för sex vuxna personer och alla är i 30-års åldern och har flera olika diagnoser, både inom neuropsykiatri och intellektuella funktionsnedsättningar.

Boendemiljö

Kommunvägens gruppbostad ligger på gångavstånd från både Hede station och Kungsbacka station. Buss nummer 2 från Kungsbacka station går till Skördevägen som ligger på några minuters promenadavstånd. Fri parkering finns intill gruppbostaden.

Personalen

Personalen som arbetar på Kommunvägens gruppbostad är stödassistenter och har utbildning på gymnasial nivå. Metoder som tillämpas i verksamheten är bland annat tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande med flera.

Tillgänglighet

Gruppbostadens fastighet är en enplans byggnad som ligger i marknivå.

Adress
Kommunvägen 1. 434 40 Kungsbacka

Telefon
0300-83 75 02
0700-81 54 92

Mejl
gruppbostad.kommunvagen@kungsbacka.se