Hede gruppbostad ligger i ett trevligt bostadsområde i Kungsbacka och har sju lägenheter och gemensamma utrymmen.

Stöd och service

Personalen utvecklar arbetet i verksamheten tillsammans med hyresgästerna för att skapa en gemenskap och ett hem för alla hyresgäster. Hyresgästernas egna önskemål värderas högt och personalen jobbar aktivt för att bibehålla och utveckla hyresgästernas förmågor.

Målgrupp

På gruppbostaden bor personer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå med varierande fysiska funktionsnedsättningar.

Personalen

Personalen som arbetar på Hede gruppbostad är ett team som tillgodoser stöd i vardagen till de boende som till exempel motiverande samtal, hjälp med praktiska sysslor eller fritidsaktiviteter i och utanför hemmet.

Den engagerade personalen bidrar till upplevelsen av trygghet och delaktighet genom ett lyhört och professionellt bemötande. I arbetet ingår att vara kontaktperson och upprätta individuella genomförandeplaner och föra social dokumentation. Personalen arbetar utifrån en lågaffektiv arbetsmetod, AKK och tydliggörande pedagogik.

Enheten är bemannad dygnet runt enligt schema. På natten har personal sovande jour och gör insatser vid behov.

Tillgänglighet

Enheten är belägen nära centrum i ett lättillgängligt bostadsområde. Utformningen av fastigheten har en funktionell fysisk tillgänglighet både i inomhus och utomhus miljön.

Adress
Gamla Göteborgsvägen 71-73, Kungsbacka

Telefon
0300-83 86 75

Mejl
gruppbostad.hede@kungsbacka.se