Kolla gruppbostad ligger i Kolla i centrala Kungsbacka med en härlig trädgård som vätter ut mot Kungsbackaån.

Stöd och service

Det bor fyra hyresgäster i åldrarna 50-65 år i Kolla gruppbostad. De flesta lever ett självständigt liv och går till daglig verksamhet på vardagar. På boendet får hyresgästerna hjälp med matlagning, hygien, omsorg, städning samt aktiviteter utomhus.

Målgrupp

Hyresgästerna på Kolla gruppbostad har olika funktionsnedsättningar, men lever ett självständigt liv så likt andra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Hyresgästerna på Kolla gruppbostad gillar personal som har mycket humor och stort fokus på varje individs behov.

Boendemiljö

Kolla gruppbostad ligger i ett trevligt bostadsområde i centrala Kungsbacka. Det är en traditionell gruppbostad som ligger längs med ån med utsikt över nya badhuset och ishallen.

Personalen

Personalens arbetsuppgifter är varierande med fokus på individernas behov och rutiner. Den samlade kompetensen och bakgrund hos personalen gör att man kompletterar varandra.

Tillgänglighet

Det finns gratis parkeringsplatser Det går kollektivtrafik till Kolla, Buss nr 2 och hållplats Hugins Väg. Det tar ungefär 10 min att gå från resecentrum i Kungsbacka.

Adress
Valhallsvägen 11-12, 434 31 Kungsbacka
Telefon
0300-83 86 85
Mejl
gruppbostad.kollagarden@kungsbacka.se