Kyviksgårdens gruppbostad

Kyviksgårdens gruppbostad vänder sig till individer som har LSS och/eller SOL beslut och psykiska funktionsnedsättningar. Boendet är bemannat dygnet runt. Gruppbostaden har sex lägenheter.

Stöd och service

Personalen stöder hyresgästerna i vardagen utifrån individuellt anpassade insatser som beskrivs i deras genomförandeplan. Gruppboendet är bemannat dygnet runt.

Målgrupp

Personer över 18 år som har psykiska funktionsnedsättningar.

Boendemiljö

Kyviksgårdens gruppbostad ligger i Kullavik och har gångavstånd till havet och nära till naturen. Boendet har sex lägenheter och gemensamhetsytor i anslutning till lägenheterna. Personalutrymmet ligger i mitten av boendet med anslutning till gemensamhetsutrymmet.

Personalen

Personalen som arbetar på Kyviksgården är stödpedagoger, stödassistenter eller stödbiträde och har kompetens med inriktning mot psykiatri.

Tillgänglighet

Kyviksgårdens gruppbostad ligger med gångavstånd till bussförbindelser och livsmedelsbutik samt nära Kullaviks bibliotek.

Adress
Kyviksväg 6, Kullavik

Telefon
0300-83 72 11 och 0700-83 33 49

Mejl
gruppbostad.kyviksgarden@kungsbacka.se