Linstugans gruppbostad ligger i centrala Fjärås med sex lägenheter och riktar sig till individer med LSS-beslut för boende med särskild service.

Stöd och service

På Linstugans gruppboende arbetar vi med lågaffektivt bemötande, alternativ- och kompletterande kommunikation i form av bildstöd och tecken som stöd. Arbetet utgår från hyresgästernas rutiner för att tydliggöra och skapa en trygghet.

Personalen stöttar hyresgästerna i olika behov, till exempel omsorgsstöd, personlig hygien, samtalsstöd, planering, städning, att handla och individuella aktiviteter. Det kan vara promenadstöd, utflykter, matlagning och liknande.

Personalen samarbetar med metodutvecklare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Målgrupp

Alla hyresgäster på Linstugans gruppbostad har LSS-beslut. Majoriteten av hyresgästerna tillhör en äldre målgrupp i åldern 38 - 73 år. Flera hyresgäster har stort behov av kommunikativt stöd.

Boendemiljö

Boendet är beläget i Fjärås och Måå, med närhet till sjö, skog, vårdcentral, apotek, bageri och livsmedelsaffär. Boendet är bemannat dygnet runt, med vaken personal nattetid.

Personalen

Personalgruppen består av stödassistenter och stödpedagog som har gymnasial utbildning, samt stödbiträden. De arbetsmetoder som används i verksamheten är lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd, bildstöd och motiverande samtal.

Tillgänglighet

Linstugans gruppbostad är ett enplanshus med sex lägenheter i anslutning till korridor och med gemensamhetsutrymme i mitten av huset. Tre lägenheter ligger på vardera sida av gemensamhetsutrymmet.

Adress
Linvägen 3-5
439 71 Fjärås

Telefon
0300-83 86 83
0300-83 74 40

Mejl
gruppbostad.linstugans@kungsbacka.se