Gåsevadholm gruppbostad

Gåsevadholms gruppbostad ligger i Fjärås söder om Kungsbacka. Gruppbostaden är ett boende för personer med varierade funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov.

Stöd och service

På Gåsevadholms gruppbostad arbetar vi utifrån individens behov i centrum och den enskildes genomförandeplan och behov styr insatserna. Det är viktigt för alla med bra kommunikation, gemenskap och ett tydligt förhållningssätt för att skapa en trygg boendemiljö samt arbetsmiljö och därför jobbar vi lite extra med de här delarna. Vi arbetar utifrån vår arbetsplatskultur och värdegrund.

Målgrupp

På Gåsevadholm bor sex unga vuxna med olika funktionsnedsättningar. Varje hyresgäst har sin egen lägenhet samt tillgång till de allmänna utrymmena. Det är elva medarbetare som arbetar på Gåsevadholms gruppbostad och fyra arbetar vaken natt och nio arbetar dag, kväll och helg.

Boendemiljö

Gåsevadholms gruppbostad ligger i Fjärås söder om Kungsbacka, med närhet till Fjärås centrum och bussförbindelser. Bostaden ligger naturnära i fina omgivningar men ändå med närhet till ett mindre centrum.

Personalen

Det är elva medarbetare som arbetar på Gåsevadholms gruppbostad och fyra arbetar vaken natt och nio arbetar dag, kväll och helg.

Tillgänglighet

Till Fjärås går bussar från Kungsbacka och busshållplatsen ligger cirka 50 meters promenad från gruppbostaden.