Hammerö gruppbostad är bemannat dygnet runt med personal som arbetar lågaffektivt och metodiskt för att stötta brukarna i deras vardag

Stöd och service

Personalen på Hammerö arbetar med lågaffektivt bemötande, alternativ kompletterande kommunikation, omvårdnad och dokumentation. Arbetet utgår från hyresgästernas rutiner för att tydliggöra och skapa trygghet.

Personal stöttar hyresgästernas behov, till exempel personlig hygien, samtalskontakt, stöttning med hjälpmedel, städ, handling och aktivitetsinsatser. Det kan vara träning på gym, FUB-bingo, cykelturer, bowling eller matlagning.

Personalen samarbetar med metodutvecklare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Målgrupp

Hammerö gruppbostad är en bostad för sex vuxna individer med funktionsnedsättningar inom autismspektrat och downs syndrom.

Boendemiljö

Gruppbostaden ligger cirka en kilometer söder om Kungsbacka station. De närmaste busshållplatserna heter Blåklintsvägen och Lars Runebergsgatan. Fri parkering finns intill gruppbostaden.

Personalen

Personalen på Hammerö gruppbostad är stödassistenter och har utbildning på gymnasial nivå. Verksamheten arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande.

Tillgänglighet

Fastigheten är byggd i ett plan och har en ramp till de två ytterdörrarna.

Adress
Östen Johanssons gata 10, Kungsbacka

Telefon
0300-83 80 75
0700-83 32 51

Mejl
gruppbostad.hammero@kungsbacka.se