Onyxvägens gruppbostad är ett gruppboende med sex lägenheter på första våningen i ett hyreshus i Kolla i centrala Kungsbacka. Hyresgästerna på Onyxvägens gruppbostad har LSS-beslut för boende med särskild service.

Stöd och service

På Onyxvägens gruppboende arbetar personalen med lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation i form av bildstöd, samt tecken som stöd. Arbetet utgår från hyresgästernas rutiner för att tydliggöra och skapa trygghet.

Personalen stöttar hyresgästernas olika behov genom till exempel samtalsstöd, med planering, städning, att handla och individuella aktiviteter. Det kan vara träning på gym, promenadstöd, bad och simning, biobesök, utflykter, matlagning eller liknande.

Personalen samarbetar med metodutvecklare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Målgrupp

Alla hyresgäster på Onyxvägens gruppbostad har LSS-beslut för bostad med särskild service.

Boendemiljö

Onyxvägens gruppbostad L-format hyreshus omgivet av en parkmiljö, Kungsbackaån och det är nära till kiosk, restaurang, vårdcentral och tandläkare. På bottenplanet finns vårdcentralen och tandläkaren. I närområdet ligger även restaurang och kiosk

Boendet är bemannat dygnet runt, med sovande jour nattetid.

Personalen

Personalgruppen består av stödassistenter med gymnasial utbildning och stödbiträden. Arbetsmetod som tillämpas i verksamheten är lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tecken som stöd, bildstöd och motiverande samtal.

Personalen samarbetar med Onyxvägens servicebostad som är belägen i samma hus för att skapa trygghet och igenkänning av personal som kontinuerligt täcker upp på båda boenden.

Tillgänglighet

Onyxvägens gruppbostad ligger i ett hyreshus med fem våningar, men gruppboendet finns på våning ett. Det finns ramp till ytterdörr och hiss. Alla lägenheter ligger på våning ett med egen utgång till inglasad loftgång. En mindre uteplats med växtlighet finns på terrassen vid loftgången. Det finns även ett gemensamhetsutrymme i anslutning till trapphuset.

Adress
Onyxvägen 5
434 51 Kungsbacka

Telefon
0300-83 87 61
0300-83 87 62

Mejl
gruppbostad.onyxvagens@kungsbacka.se